2016.06.27 Üldkoosolek 30.06.2016 kell 18:30

ÜLDKOOSOLEK

30.juunil kell 18.30 toimub KÜ Õismäe 6 üldkoosolek päevakorraga:

1. 2015.aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
2. 2016.aasta majanduskava kinnitamine.
3. Info elamu renoveerimise kohta .
4. Muud küsimused

Koosolek toimub elamu Õismäe 6 esisel mänguväljakul.
Kvoorumi puudumisel toimub korduskoosolek 30.06 kell 18.45 , samas kohas ja sama päevakorraga.
Kes soovib dokumente paberkandjal ,teatage raamatupidamisele. Väljatrükid koosolekul olemas.

2016.06.14 Soojusvarustuse katkestus kuni 16.06.2016 kella 08:00 ni.

Tallinna Soojus tegutseb soojatrassil. Sooja vett ei ole ilmselt 16.06.2016 kella 8.00-ni

KÜ Juhatus

2016.05.11 Soojusvarustuse katkestus 30.05 - 01.06.2016

Käesolevaga teatame, et seoses soojusvõrkude ehitus- ja remonditöödega katkeb soojusvarustus alljärgneva(te)s Teie omanduses või halduses oleva(te)s hoone(te)s:
Õismäe tee 6, Tallinn

Katkestuse planeeritud algus on 30.05.2016 08:00 ja orienteeruv tööde teostamise lõpp 01.06.2016 08:00.
NB! Ehitus- ja remonditööde perioodil toimub Teie soojusvarustus läbi konteinerkatlamaja, mis võib põhjustada ajutisi soojusvarustuse häireid .

Pages

Subscribe to KÜ Õismäe 6 koduleht RSS