You are here

2013.07.08 Soojusvarustuse katkestus 07.08.2013

Soojusvarustuse katkestus

Austatud soojatarbija !

Käesolevaga teatame, et seoses soojusvõrkude survestamise ja remondiga oleme sunnitud katkestama soojusvarustuse alljärgneva(te)s Teie omanduses või halduses oleva(te)s hoone(te)s:

Õismäe tee 6, Tallinn

Surveproovi algus 07.08.2013 09:00. Orienteeruv tööde lõpp 07.08.2013 21:00.

AS Tallinna Küte