You are here

2016.05.11 Soojusvarustuse katkestus 30.05 - 01.06.2016

Käesolevaga teatame, et seoses soojusvõrkude ehitus- ja remonditöödega katkeb soojusvarustus alljärgneva(te)s Teie omanduses või halduses oleva(te)s hoone(te)s:
Õismäe tee 6, Tallinn

Katkestuse planeeritud algus on 30.05.2016 08:00 ja orienteeruv tööde teostamise lõpp 01.06.2016 08:00.
NB! Ehitus- ja remonditööde perioodil toimub Teie soojusvarustus läbi konteinerkatlamaja, mis võib põhjustada ajutisi soojusvarustuse häireid .