You are here

2019.05.28 Korteriühistu Õismäe 6 üldkoosolek 11.06.2019.a. algusega kell 19.00 toimub Õismäe tee 6 esisel mänguväljakul

Lugupeetud korteriühistu liige!

Käesolevaga teatame, et 11.06.2019.a. algusega kell 19.00 toimub Õismäe tee 6 esisel
mänguväljakul korteriühistu Õismäe 6 üldkoosolek.
PÄEVAKORD:
1. 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. 2019.a. majanduskava kinnitamine
s.h. 2.1. Rõdude klaasimine.
3. Jooksvad küsimused
NB! Koosolekule palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Kui korterivaldajal ei ole võimalust osaleda koosolekul isiklikult, võib teda esindada täisealine perekonnaliige või teine korterivaldaja volituse alusel.
Korteriomanikud, kes soovivad 2018.a. majandusaasta aruannet paberkujul, palume teada anda juhatuse esimehele 55 68 90 68

26.05.2019. a Lugupidamisega KÜ Õismäe 6 juhatus
------------------

Уважаемые члены квартирного товарищества!

Настоящим сообщаем, что 11.06.2019 в 19.00 перед игровой площадкой по адресу Õismäe tee 6 будет проведено общее собрание квартирного товарищества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта за 2018 год.
2. Утверждение годового плана экономической деятельности на 2019 год. В том числе:
2.1. Остекление балконов
3. Текущие вопросы.

NB! На собрание просим взять с собой документ подтверждающий личность.
В том случае если владелец квартиры не может лично принять участие в собрании, его может представлять совершеннолетний член семьи или совладелец квартиры на основании доверенности