You are here

Avaleht

Õismäe 6 KÜ koduleht

Koduleht on loodud isiklikul initsiatiivil ja töötab selle jõul. :)

Korteriühistu Õismäe 6 KÜ tegevuse eesmärgiks on Õismäe tee 6 elamu ( välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmete eluruumi kasutamisega seonduvate teenuste osutamine.

Ühistu kodulehe eesmärgiks on kiirendada ja lihtsustada info vahetust korteriühistu elanike ja ühistu vahel.
Ühistu kulutab arvete edastamiseks aastas ca 1700tk A4 formaadis paberit.
Sellest tulenevalt paluksime võimalusel tellida korteriühistu arve emailile ja edastada oma veenäidud elektrooniliselt.

Üldist informatsiooni:

1. Liitumine KÜ-ga
Kodulehel on veebivorm oma andmete edastamiseks korteriühistule.

2. Arve-makseteatise saamiseks on kaks võimalust:
a) paberkujul postkasti
b) elektroonilisel kujul emailile.

3. Korteriühistu uudiskiri
Sai loodud selleks, et edastada operatiivselt korteriühistu infot. Uudiskirja perioodilisus ei ole määratud vaid saab olema vastavalt vajadusele.
Uudiskirjaga liitumiseks palume täita kontaktandmete edastamise vorm kodulehel või saata kiri oismae6ku(ät)oismae.eu. Kui te enam ei soovi saada uudiskirja siis palume saata kiri oismae6ku(ät)oismae.eu

4. Veenäidu edastamiseks on järgmised võimalused:
a) Paberlipikuga ühistu postkasti
b) Elektrooniline edastamine kodulehe vahendusel.

Veearvesti näitude esitamiseks tuleb leida arvestite lõppnäidud ja vee kulu. (soe vesi ja külm vesi). Vee kulu saamiseks tuleb arvutatud lõppnäitudest lahutada eelmise kuu arvel olevad lõppnäidud.
Veenäitude arvutamiseks on kodulehele lisatud veenäitude kalkulaator. Leiate selle siit:
Veenäitude kalkulaator

Näide.

Arvestitelt lugeda näidud:
Näiduks lugeda mustad numbrid ja 2 punast numbrit (2 kohta peale koma)

Köögiarvestid:
1. Külm vesi näit 00110,00 m3
2. Soe vesi näit 00100,00, m3

Vannitoa arvestid
3. Külm vesi näit 00130,00 m3
4. Soe vesi näit 00120,00 m3

Arvutada tuleb lõppnäidud. Selleks tuleb liita külmavee näidud kokku ja sama teha ka soojavee näitudega.

5. Külm vesi lõppnäit 110,00+130,00= 240,00m3 (1+3)
6. Soe vesi lõppnäit 100,00+120,00=220,00 m3 (2+4)

Eelmise kuu arvelt saate eelmised veenäidud
7. Eelmise kuu - Külm vesi lõppnäit 234,00 m3
8. Eelmise kuu - Soe vesi lõppnäit 215,00 m3

Seega veekulu antud kuul on
Külm vesi 240,00-234,00=6,00 m3 (5-7)
Soe vesi 220,00-215,00=5,00 m3 (6-8)

Ühistule esitatavad andmed on

Näide:
Majanumber: 6
Korterinumber: 210
Perekonnanimi : Tamm
Külm vesi lõpp: 220.00[m3] - (summeeritud külmaveearvestite näidud (110+130)
Soe vesi lõpp: 240.00[m3] - (summeeritud soojaveearvestite näidud (100+120)
Külm vesi kulu: 5[m3] - (selle kuu külmavee näitude summast lahutatud eelmise kuunäidud (240,00-234,00=6,00 m3 )
Soe vesi kulu: 5[m3] - (selle kuu soojavee näitude summast lahutatud eelmise kuunäidud (220,00-215,00=5,00 m3 )
Lisainfo (ei ole kohustuslik): (kui soovite edastatud näite oma e-maili aadressile siis sisestage siia e-maili aadress)

Ehk:
Majanumber: 6
Korterinumber: 210
Perekonnanimi : Tamm
Külm vesi lõpp: 220.00[m3]
Soe vesi lõpp: 240.00[m3]
Külm vesi kulu: 6[m3]
Soe vesi kulu: 5[m3]
Lisainfo (ei ole kohustuslik): tamm@puu.ee