You are here

2013.11.06 Elektriarvestite vahetus

Hea klient
Teavitame, et Teie majas Õismäe tee 6 toimub 04.11 kuni 11.11.elektriarvestite
plaaniline vahetus.
Töid teostab meie volitatud koostööpartner Ericsson Eesti AS, ajavahemikus kell 08:00 – 18:00.
Teie korteri arvesti vahetamise ajal toimub lühiajaline (ligikaudu 30 minutit) elektrikatkestus.
Seetõttu soovitame tundlike elektroonikaseadmete kaitseks need vooluvõrgust välja tõmmata.
Küsimuste korral pöörduge Ericsson Eesti kõnekeskusese telefonil 678 7030 või e-posti teel
aadressile: arvestivahetus3@ericsson.ee
Meeldivat koostööd soovides
Elektrilevi
Uute arvestite paigaldamine võimaldab tulevikus elektritarbimise kauglugemist ja vabastab näiduteatamise
kohustusest. Sellest, millal Teie arvesti kaugloetavana toimima hakkab ja näiduteatamine enam vajalik ei ole,
anname Teile eraldi teada. Seni tuleb näitude esitamisel toimida samamoodi nagu teete seda täna.
Lisainfot meie kauglugemise projektist saate veebilehelt www.elektrilevi.ee > päevakajaline > kauglugemine
Tõlge
Уважаемый клиент,
Оповещаем Вас о том, что в Вашем доме по адресу Õismäe tee 6состоится
04.11 kuni 11.11. плановая замена электросчётчиков.
Работы выполнит наш уполномоченный партнер по сотрудничеству Ericsson Eesti AS,
время проведения работ: 08:00 – 18:00.
Во время замены счётчика в вашей квартире произойдёт кратковременное отключение
электричества (приблизительно 30 минут), поэтому в целях защиты чувствительных
электронных приборов советуем отключить их от сети.
С вопросами обращайтесь в центр телефонного обслуживания Ericsson Eesti
по тел. 6 787 030 или по э-почте на адрес: arvestivahetus3@ericsson.ee
С пожеланием приятного сотрудничества,
Elektrilevi
Установка новых счетчиков позволит в будущем дистанционное считывание и освободит от обязанности
сообщать показания. О том, когда счетчик начнет работать дистанционно, и сообщение показаний более
не нужно, мы известим Вас отдельно. До этого времени с показаниями следует действовать точно
так же, как Вы делаете это сегодня.
Информацию о проекте дистанционного считывания Вы найдете на веб-сайте www.elektrilevi.ee >
aктуально > удаленное считывание