You are here

2015.06.17 - Üldkoosolek 30.06.2015

Lp. Õismäe 6 korteriomanikud.

30.06 kell 18.30 toimub KÜ Õismäe 6 üldkoosolek päevakorraga:

1.2014.aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
2.2015.aasta majandusplaani kinnitamine.
3.Juhatuse liikme palga küsimus .
4.Korteri nr.45 küsimuse arutelu .
5.Info elamu renoveerimise kohta .
6.Jooksvad küsimused.
Koosolek toimub elamu Õismäe 6 esisel mänguväljakul.
Kvoorumi puudumisel toimub korduskoosolek 30.06 kell 18.45 , samas kohas ja sama päevakorraga.
Kes soovib dokumente paberkandjal ,teatage juhatusele.

Lugupidamisega,
KÜ Õismäe 6 juhatus.