You are here

2016.06.27 Üldkoosolek 30.06.2016 kell 18:30

ÜLDKOOSOLEK

30.juunil kell 18.30 toimub KÜ Õismäe 6 üldkoosolek päevakorraga:

1. 2015.aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
2. 2016.aasta majanduskava kinnitamine.
3. Info elamu renoveerimise kohta .
4. Muud küsimused

Koosolek toimub elamu Õismäe 6 esisel mänguväljakul.
Kvoorumi puudumisel toimub korduskoosolek 30.06 kell 18.45 , samas kohas ja sama päevakorraga.
Kes soovib dokumente paberkandjal ,teatage raamatupidamisele. Väljatrükid koosolekul olemas.