You are here

2017.04.07 Korteriühistu Õismäe 6 üldkoosolek - 20.04.2017.a. algusega kell 19:00 toimub Haabersti Sotsiaalkeskuses Õismäe tee 24

Lugupeetud korteriühistu liige!

Käesolevaga teatame, et 20.04.2017.a. algusega kell 19:00 toimub Haabersti Sotsiaalkeskuses Õismäe tee 24 korteriühistu Õismäe 6 kordusüldkoosolek.
Päevakord:
1. 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
2. 2017.a. Majanduskava kinnitamine;
3. Jooksvad küsimused.
NB! Koosolekule palume kaasa võtta isikuttõendav dokument.
Kui korterivaldajal ei ole võimalust osaleda koosolekul isiklikult, võib teda esindada täisealine perekonnaliige või teine korterivaldaja volituse alusel (vorm on lisatud).

04.04.2017 aasta Lugupidamisega KÜ Õismäe 6 juhatus

Уважаемый член квартирного товарищества!
Настоящим сообщаем, что 20 апреля 2017 г. в 19:00 в Социальном центре Хааберсти (Õismäe tee 24) начнётся повторное годовое общее собрание квартирного товарищества Õismäe 6.
Повестка дня:
1. утверждение годового отчета 2016 г.;
2. утверждение плана управления 2017 г.;
3. актуальные вопросы.
NB! Просим взять с собой удостоверение личности с фотографией.
Если владелец квартиры не имеет возможности лично присутствовать на собрании, его могут представлять взрослые члены семьи или владелец другой квартиры по доверенности (форма прилагается).
04.04.2017 С уважением правление KÜ Õismäe 6